Назва закладу: Дитячий центр туризму, спорту та екскурсій МЖК-1
Вид діяльності: надання позашкільної освіти, організаційно-масовий та методичний напрям роботи.
Головною метою діяльності нашого закладу є у співпраці з батьками та школою виховати: творчу, національно свідому та соціально зрілу особистість з усвідомленою громадянською позицією; прищепити любов до національних цінностей українського народу та повагу до культури інших народів; вивчення та дослідження історії та географії краю; прищеплення моральних, загальнолюдських цінностей, виховання на засадах здорового способу життя та скерування до професійного самовизначення.
Одними з головних завдань центру є створення умов для гармонійного розвитку творчого, інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу у вихованців; пошук нових, цікавих форм роботи; розвиток талантів кожної особистості; пошук, розвиток та підтримка талановитих дітей та молоді; робота по профілактиці дитячої бездоглядності та правопорушень серед дітей та молоді.
Основні напрямки діяльності:
надання позашкільної освіти, організаційно-масовий та методичний напрям роботи;

організація та забезпечення змістовної навчально-виховної роботи;
навчально-тренувальні заняття, підготовки гуртківців до участі у змаганнях різних рівнів: міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних;
участь у туристсько-краєзнавчих конкурсах, експедиціях, обласних змаганнях, зльотах, категорійних походах, навчально-тренувальних семінарах, групових сходженнях на вершини Українських Карпат юних туристів та педагогічних працівників;
вивчення і поширення кращого досвіду туристів та краєзнавців;
організація прийому та обміну груп: школярів, спортсменів, педагогів, студентів, молоді;
організація пішохідних та автобусних екскурсій для школярів Львова, області й України;
організація відпочинку учнівської та студентської молоді на туристичній базі закладу;
організація оздоровлення дітей у спортивно-оздоровчих таборах;
організація конкурсів, тематичних виставок, вікторин, концертів, святкових заходів;
організація дозвілля гуртківців: вечори української пісні, етнографічні вечори, вечори пізнавальних наукових фільмів, театралізовані заходи;
пошуку нових цікавих форм роботи (авторські розробки);
співпраця з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями;
співпраця з вищими та середньо - технічними навчальними закладами України (ЛНУ ім. І. Франка, ЛДІФК);
надання методичної допомоги керівникам гуртків;
надання методичної допомоги навчальним закладам з питань впровадження в практику сучасних форм і методів туристсько-краєзнавчої та спортивно-оздоровчої роботи з учнівською молоддю;
організація спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, ведення науково-дослідної діяльності, педагогічної практики студентів, тощо.
Структурні підрозділи: краєзнавчий, спортивний, туристичний.